Programma's

Economie

Algemeen

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente.

Wat willen we?

Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau.

Ontwikkelingen

Coronacrisis
We zetten extra in op actieve communicatie over de behoeften van ondernemers en wijzen regelmatig op de verschillende steunmaatregelen. Vanuit het herstelplan ondersteunen we ondernemers specifiek met lokale belastingmaatregelen en werken we o.a. aan een actieplan voor het centrum en het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Hengelder/Tatelaar. Hierdoor proberen we de ondernemers te ondersteunen in de herstelfase van de coronacrisis.

Werklocaties
Het Regionaal Programma Werklocaties is vastgesteld. Dit RPW wordt door de provincie verankerd in de ruimtelijke verordening. Op basis van dit RPW is ontwikkelruimte beschikbaar in de regio.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

19.551.157

2,3 %

Baten

18.285.231

2,3 %

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 10:38:47 met de export van 05/27/2021 10:31:23