Programma's

Veiligheid

Algemeen

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Wat willen we?

Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving.

Ontwikkelingen

Openbare orde & veiligheid
De taken binnen het werkveld veiligheid worden breder en diverser. Het gaat dan om de aanpak van ondermijning, waarbij we nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en vaker inzet nodig is van een burgemeestersbevoegdheid. Maar ook de samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid is intensiever. Tot slot laat de coronacrisis zien dat de crisisorganisatie op orde en bestendig moet zijn voor een dergelijke crisis. De ervaringen uit de coronacrisis zouden tot een verandering kunnen leiden van de inrichting van crisisorganisaties. Er wordt op verschillende veiligheidsdomeinen nagedacht hoe we het organisatie-onderdeel Veiligheid robuuster en toekomstbestendig kunnen maken en wat we daarvoor nodig hebben.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

3.417.705

0,4 %

Baten

67.522

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 10:38:47 met de export van 05/27/2021 10:31:23