Algemeen

Voorwoord

 

Inleiding

De kadernota geeft een beleidsmatige en financiële doorkijk naar de Meerjarenbegroting 2022-2025. Dit doen wij door het zo goed mogelijk inzichtelijk maken van de verwachtingen voor de komende jaren.

Planning/verdere procedure

Het behandelschema ziet er als volgt uit:

  • Commissiebehandeling   22,23,24 juni 2021
  • Raadsvergadering   7 juli 2021

Wij bieden u deze Kadernota ter besluitvorming aan.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 10:38:47 met de export van 05/27/2021 10:31:23