Programma's

Onderwijs

Algemeen

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid).

Wat willen we?

We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs.

Ontwikkelingen

Onderwijshuisvesting: voorbereiden, starten en afronden van diverse bouwprojecten in het basis- en voortgezet onderwijs.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

5.267.307

0,6 %

Baten

954.186

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2021 10:38:47 met de export van 05/27/2021 10:31:23